Riziko lymskej boreliózy v súvislosti s výkonom práce

 

Základná charakteristika: 

Ochorenie vzniká po pichnutí človeka infikovaným kliešťom, prípadne iným bodavým hmyzom. Významnú úlohu v prenose ochorenia zohrávajú hlodavce a niektoré voľne žijúce zvieratá v prírodnom ohnisku boreliózy (sú rezervoárom borélií vyvolávajúcich ochorenie), na ktorých sa hosťujúci hmyz prenášajúci nákazu infikuje. Kliešť môže infikovať aj domáce zvieratá pri pasení v ohnisku nákazy.

 

Zdravotné účinky:

Ochorenie sa prejavuje v 3 štádiách:

I.    štádium môže mať celkové príznaky podobné chrípke, s teplotou a zväčšením lymfatických uzlín. Typické sú kožné príznaky s nápadným začervenaním v okolí miesta vpichu migrujúcim na rôzne časti tela.

II.   štádium sa dostaví za niekoľko týždňov až mesiacov, môžu sa opakovať celkové a kožné príznaky - únava, generalizované zväčšenie lymfatických uzlín
a mnohopočetné začervenania kože. Z nervových zápalových príznakov sú to bolesti hlavy, zápal lícneho nervu, zápal mozgových blán alebo srdečného svalu. Zápal môže postihnúť aj ďalšie orgány (oko, ucho, pečeň, slinivku brušnú).

III.  štádium vzniká po niekoľkých rokoch od infekcie, objavia sa zápaly kĺbov členka, lakťa a môžu migrovať aj na drobnejšie kĺby rúk a nôh. 

 

Výskyt:

Lymská borelióza je prírodne ohnisková nákaza (ohnisko je charakterizované výskytom rezervoárových zvierat pre borélie - hlodavce, prenášačom nákazy - kliešte
a vnímaným jedincom - človek, zvieratá). Prírodné ohniská sú viazané na rastlinné spoločenstvá, podnebie a nadmorskú výšku. Nachádzajú sa na všetkých svetadieloch
v miernom pásme v listnatých lesoch a pahorkatinách do výšky 800 metrov nad morom, ktoré sú domovom hlavného prenášača nákazy kliešťa obyčajného. Spolu s kliešťovým zápalom mozgu predstavuje lymská borelióza vážne zdravotné riziko pre človeka v sezóne od apríla do októbra pri pobyte v prírodnom ohnisku obidvoch nákaz (t.j. lymskej boreliózy aj kliešťového zápalu mozgu), kedy je v hojnom počte prítomný aj prenášač - kliešť obyčajný.

 

Na Slovensku sú známe rozsiahle prírodné ohniská boreliózy a kliešťového zápalu mozgu na západnom Slovensku a lokálne ohraničené ohniská na južnom Slovensku (viď mapku).

Každoročne je hlásených niekoľko desiatok ochorení u našich obyvateľov u obidvoch nákaz. Pri opakovaných vyšetreniach odchytených kliešťov z rôznych lokalít premorenosť kliešťov boréliou bola 10 až 20 % a vírusom kliešťového zápalu mozgu 1 až 3 %.

Ochorenie môže mať profesionálny charakter najmä u pracovníkov, ktorí vykonávajú práce vo voľnej prírode od apríla do októbra v lokalitách s premnoženým výskytom kliešťa obyčajného. V najväčšom riziku nákazy sú lesní a poľnohospodárski robotníci, robotníci povodí riek, kameňolomov, ciest a iní. 

 

Ochrana pred nákazou:

         Pri osobnej ochrane je dôležité zabrániť zakliešteniu nosením ochranného odevu svetlej farby s dlhými rukávmi, nohavice zastrčené do topánok a ponožky, používaním vhodných odpudzovačov kliešťov (chemických repelentov) na kožu a impregnovanie odevov. Po ukončení pobytu v prírode je potrebné sa osprchovať a dôkladne prehliadnuť telo, či nedošlo k zakliešteniu. V prípade zaklieštenia je potrebné kliešťa čo najskôr odstrániť. Prichytený kliešť s odstraňuje buď pinzetou kývavými pohybmi, alebo navlhčenou a namydlenou buničitou vatou krúživým potieraním miesta zaklieštenia. Miesto pred i po odstránení kliešťa dezinfikujeme.

         Pri objavení sa príznakov ochorenia je potrebné navštíviť lekára a upozorniť ho na predchádzajúce zaklieštenie.  Včasná liečba antibiotikami zabráni vážnym neskorým následkom boreliózy. Zatiaľ čo proti kliešťovému zápalu mozgu máme k dispozícii účinnú očkovaciu látku, proti lymskej borelióze túto možnosť účinnej ochrany zatiaľ u nás nemáme.

 

Legislatíva:

- Zákon NR SR č. 272/94 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

- Zákon NR SR č. 330/96 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

 

Spracoval:    MUDr. Zuzana Machatová, ŠZÚ Nitra

Recenzoval:  MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., ŠZÚ Banská Bystrica