Verejné obstarávanie


 • Centrálny register zmlúv
 • Úrad pre verejné obstarávanie
 • Elektronický kontraktačný systém
 • Profil verejného obstarávateľa
 • Zmluvy
 • Zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní
 • Zmluvy, ktoré sú výsledkom procesu verejného obstarávania
 • Faktúry
 • Objednávky
 • Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur
 • Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva
  Banner nového porálu

  Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk.

  Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

  Informácie COVID-19

  Informácie ku COVID-19 môžete získať na telefónnych číslach 0917121946, 054/4880702, 054/4723905, 054/4880701
  alebo na e-mail adrese bj.epida@uvzsr.sk    


  pondelok - piatok od 8.00 - 11.30 | 12.30 - 15.00 hod.

  Informácia k medzinárodným očkovacím preukazom

  Regionálne úrady verejného zdravotníctva aktuálne nemajú kompetenciu vydávať potvrdenia o očkovaní proti COVID-19 ani medzinárodné očkovacie preukazy. V súvislosti s potvrdením o očkovaní proti COVID-19, vydáva takýto doklad napríklad vakcinačné centrum, kde je osoba očkovaná. Medzinárodný očkovací preukaz v Slovenskej republike štandardne vydávajú centrá pre cudzokrajné choroby. Pokiaľ ide o tzv. Zelené pasy, ktoré sú reakciou na pandémiu COVID-19, tie sú v súčasnosti v štádiu riešenia na nadrezortnej úrovni.