Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Aktuality2021Kúpacia sezóna 2021 - umelé kúpaliská v okrese Bardejov
2021Usmernenie hlavného hygienika SR k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2021234. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
2021233. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
2021Kúpacia sezóna 2021 - umelé kúpaliská v okrese Bardejov
2021Varovanie a odporúčania v extrémnych horúčavách
2021227. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚVZ SR č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
2021226. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
2021223. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
2021Usmernenie hlavného hygienika SR k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2021Letný manuál prevencie počas horúčav
2021219. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
2021Ako sa správať na kúpalisku
2021Manuál letnej kúpacej sezóny 2021
2021Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac máj 2021
2021218.VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
2021217. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
2021216. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
2021Svetový deň bez tabaku 31.05.2021
2021212. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
2021Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách
2021208. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
2021207. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
2021206. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
2021205. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
2021Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k sobotňajším voľbám (15. máj 2021)
2021Svetový deň pohybom ku zdraviu
2021Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac apríl 2021
2021204. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
2021203. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
2021202. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
2021200. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
2021199. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
2021197. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
2021196. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
2021195. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR
2021194. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
2021187. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
2021186. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
2021178. VYHLÁŠKA RÚVZ so sídlom v Bardejove, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom v Bardejove č. 110/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Bardejov
2021Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek za marec 2021
2021176. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR
2021175. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
2021111. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest zo dňa 11.3.2021
2021Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac marec 2021
2021Všeobecné informácie k pohybovej aktivite u seniorov
2021Všeobecné odporúčania pre stravovanie seniorov
2021Svetový deň zdravia
2021155. VYHLÁŠKA RÚVZ so sídlom v Bardejove, ktorou sa ruší vyhláška RÚVZ so sídlom v Bardejove č. 59/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Bardejov
2021Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - Podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti
2021 Otvorený list hlavného hygienika pred Veľkou nocou
2021 „EPIKETA“: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie
2021130. - 138. Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19.3.2021
2021111. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest zo dňa 11.3.2021
2021Svetový deň vody 2021
2021Hygienické kritéria na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody
2021Vyhláška RÚVZ Bardejov 110. čiastka 45, uverejnená vo Vestníku Vlády SR zo dňa 10.3.2021
2021Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac február 2021
2021Správne postupy: výber respirátora, manipulácia a údržba
2021Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia
202197-99. Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia zo dňa 3.3.2021
202164. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR
202149. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
2021Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac január 2021
202141-47. Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia zo dňa 5.2.2021
202113-14. Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia zo dňa 21.1.2021
2021Informácia o zrušení povinnosti zamestnávateľa oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2
20217. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
20212-4. Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia zo dňa 7.1.2021
2021Usmernenie HH SR k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl, uskutočňujúcich odbornú prípravu na výkon zdravotníckeho povolania počas trvania epidémie COVID-19
202076-77. Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia zo dňa 31.12.2020
2020Vstúpte do nového roka iba v kruhu svojich najbližších
202070. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
202067. VYHLÁŠKA ÚVZ SR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
202059-66. Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia zo dňa 23.12.2020
2020Otvorený list hlavného hygienika obyvateľom SR pred vianočnými sviatkami
2020VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR zo dňa 20. decembra 2020
202043-46. Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia zo dňa 17.12.2020
202035-39. Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia zo dňa 10.12.2020
202034. Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
202033. Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
2020Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
2020Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
2020Včasné odhalenie zabráni šíreniu HIV
2020Organizovanie vianočných trhov - usmernenie
2020Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia (prevádzky, hromadné podujatia; režim na hraniciach) - platnosť od 27. a 26. novembra 2020
2020Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia upravené vo Vestníku vlády SR zo dňa 13.11.2020
2020Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia upravené vo Vestníku vlády SR zo dňa 06.11.2020
2020Uznesenie vlády SR: Najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky
2020Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia upravené vo Vestníku vlády SR zo dňa 30.10.2020
2020Otvorený list hlavného hygienika obyvateľom Slovenskej republiky
2020Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe (prezentácia, 30.10.2020)
2020Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia upravené vo Vestníku vlády SR zo dňa 29.10.2020
2020UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020
2020ÚVZ SR: Stanovisko ÚVZ SR k plošnému a pilotnému testovaniu obyvateľov na COVID-19 antigénovými testami


Staršie aktuality nájdete v archíve.