Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu.
Aktuality

Očkovací kalendár na rok 2020

kalendar

2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac január 2020
2020Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCOV
2020Čo robiť ak cestujete z oblasti nákazy novým koronavírusom
2020Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusu
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky
2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV
2020Chráňme sa očkovaním
2020Oznamovanie kategórie práce 2
2020 Podpísanie realizačnej zmluvy na projekt "Integrovaný systém Úradov verejného zdravotníctva"
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac december 2019
2019Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví
2019Začnite na Vianoce zdravšie jesť
2019Na vianočných trhoch uskutočňujeme mimoriadne kontroly
2019Nebezpečné kozmetické výrobky
2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac november 2019
20191. december - Svetový deň boja proti AIDS
2019Európsky týždeň boja proti drogám
2019Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch
2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac október 2019
2019Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine
2019Vzory prevádzkových poriadkov