Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu.
Aktuality

Očkovací kalendár na rok 2020

kalendar

Aktuálne informácie COVID-19 (koronavírus)

Informácie ku COVID-19 môžete získať na telefónnom čísle 0917 121 946
alebo na e-mail adrese bj.epida@uvzsr.sk     pondelok - piatok od 8.00 do 15.00 hod.

Repatrianti sa hlásia na tel. číslach 0544880702, 0544723905     pondelok - piatok od 8.00 do 15.00 hod.

2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia - rizikové krajiny
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
2020ÚVZ SR: Zmeny pri príchode zo zahraničia a pri organizovaní hromadných podujatí
2020Organizovanie zotavovacích podujatí počas mimoriadnej epidemiologickej situácie z dôvodu prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19
2020ÚVZ SR: Informácia k systému testovania na ochorenie COVID-19
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
2020ÚVZ SR: Situáciu monitorujeme, zostaňme naďalej zodpovední
2020ÚVZ SR: Situáciu máme pod kontrolou, informácie aj k otázkam o prípadnej druhej vlne ochorenia COVID-19
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - doplnenie bezpečných štátov
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hygiena potravín
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška stredné školy
2020Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19
2020Aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach
2020Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
2020Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19
2020Usmernenie ÚVZ SR k uvoľneniu prevádzky školských stravovacích zariadení
2020Ako sa správať na kúpalisku
2020Povinnosti pri organizovaní zotavovacích podujatí vyplývajúce z platnej legislatívy
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
2020Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac máj 2020
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice AU a HU
2020Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zotavovacích podujatí
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice Česká republika
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4 fáza
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška