Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu.
Aktuality

09.05.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac apríl 2019
07.05.2019 Svetový deň pohybu
Účastnícky list
Plagát
02.05.2019Svetový deň hygieny rúk
25.04.2019Európsky imunizačný týžden
03.04.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac marec 2019
01.04.2019Svetový deň zdravia
28.03.2019Svetový deň vody 2019 - vyhodnotenie výsledkov vyšetrených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov
12.03.2019Svetový deň vody - 22. marec 2019
06.03.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac február 2019
07.02.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac január 2019
23.01.2019Očkovací kalendár na rok 2019 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých
09.01.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac december 2018
19.12.2018Oznamovanie kategórie práce 2
10.12.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac november 2018
23.11.20181. december - Svetový deň boja proti AIDS
13.11.2018Svetový deň diabetu 2018
7.11.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac október 2018
7.11.2018Zabránenie šírenia infekcie, ak máte vy alebo niekto iný infekciu dýchacích ciest!
7.11.2018Začala chrípková sezóna. Čo by sme mali o chrípke vedieť.
15.10.2018Program monitorovania pitnej vody
11.10.2018Deň otvorených dverí v rámci EU kampane BOZP
11.10.2018Európska kampaň EU – OSHA "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky"
9.10.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac september 2018
10.9.2018Alzheimerova choroba
10.9.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac august 2018