Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úradné hodiny pre verejnosť


Pondelok – Štvrtok  8.00 hod.- 14.30 hod.
Piatok  8.00 hod.- 13.00 hod.
obedňajšia prestávka11.30 hod. -12.30 hod.