Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úradná tabuľa


Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorým sa nariaďuje vytvorenie zdravotníckeho zariadenia – MOM


Rozhodnutie BJ /2020/384-1 (.pdf)
Rozhodnutie BJ /2020/384-1 (.asic)

Poskytovateľ: NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov so sídlom Sv. Jakuba 510/21, 085 01 Bardejov


Vyvesené dňa: 07.07.2020