Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Pracovné ponuky


Pracovná ponuka:

Dňa 1. júna 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza Centrálny informačný systém štátnej služby, súčasťou ktorého je aj register výberových konaní (ďalej len „register“).

Zobrazujú sa v ňom týmto spôsobom aj výberové konania, ktoré vyhlásil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove.

Viac informácií k možnosti uchádzať sa o štátnu službu nájdete na internetovej stránke samotného registra, na ktorý sa dostanete kliknutím na nasledovný internetový odkaz: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList