Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Kontakt


Regionálnyúrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove
Kuzmányho 18
085 67 BARDEJOV


Regionálna hygienička a
a generálna tajomníčka služobného úradu
MUDr. Jana Zbyňovská
Zástupkyňa RH a GTIng. Helena Hrozeková


Oranizačný útvarTelefónne čísloE-mail
regionálna hygienička a
generálna tajomníčka služobného úradu
054/488 07 21

bj.zbynovska@uvzsr.sk

sekretariát
kontrolór
488 07 22
474 86 06
bj.sekretariat@uvzsr.sk

Osobný úrad – vedúca


488 07 07
0903 639 405

bj.osobnyurad@uvzsr.sk
bj.siroka@uvzsr.sk
bj.htc@uvzsr.sk
Referát HTČ 488 07 08bj.harcarikova@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny výživy
a hygieny detí a mládeže -
vedúca
Referát HV

Referát HDM


488 07 14
0903 569 328

488 07 15

488 07 13
0911 941 505
488 07 12
bj.rakossyova@uvzsr.sk


bj.hv@uvzsr.sk

bj.feckova@uvzsr.sk
bj.hdm@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny prostredia
a práce – vedúca

Referát HŽP


Referát PPL


488 07 10
0903 641 887

488 07 11
488 07 23

488 07 05
0911 941 503
488 07 03
bj.hrozekova@uvzsr.sk


bj.hzp@uvzsr.sk


bj.krokova@uvzsr.sk
bj.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie a
výchovy k zdraviu- vedúci488 07 03
0917 121 946

488 07 02
472 39 05

bj.zbynovsky@uvzsr.sk


bj.balazova@uvzsr.sk
bj.epida@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia
a výchovy k zdraviu

488 07 26
488 07 24
488 07 16

bj.zbynovska@uvzsr.sk
bj.mullerova@uvzsr.sk
bj.podporazdravia@uvzsr.sk

web stránkawww.ruvzbj.sk