Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Aktuality


Antikorupčná linka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove -bj.sekretariat@uvzsr.sk
Slúži na nahlasovanie podozrení z korupčného správania zamestnancov RÚVZ Bardejov v zmysle zákona c. 307/2014 Z.z.


09.05.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac apríl 2019
07.05.2019 Svetový deň pohybu
Účastnícky list
Plagát
02.05.2019Svetový deň hygieny rúk
25.04.2019Európsky imunizačný týžden
03.04.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac marec 2019
01.04.2019Svetový deň zdravia
28.03.2019Svetový deň vody 2019 - vyhodnotenie výsledkov vyšetrených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov
12.03.2019Svetový deň vody - 22. marec 2019
06.03.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac február 2019
07.02.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac január 2019
23.01.2019Očkovací kalendár na rok 2019 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých
09.01.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac december 2018
19.12.2018Oznamovanie kategórie práce 2
10.12.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac november 2018
23.11.20181. december - Svetový den boja proti AIDS
13.11.2018Svetový den diabetu 2018
7.11.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac október 2018
7.11.2018Zabránenie šírenia infekcie, ak máte vy alebo niekto iný infekciu dýchacích ciest!
7.11.2018Zacala chrípková sezóna. Co by sme mali o chrípke vediet.
15.10.2018Program monitorovania pitnej vody
11.10.2018Den otvorených dverí v rámci EU kampane BOZP
11.10.2018Európska kampan EU – OSHA "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpecné chemické látky"
9.10.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac september 2018
10.9.2018Alzheimerova choroba
10.9.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac august 2018
28.8.2018Kúpacia sezóna 2018 - kúpaliská v okrese Bardejov
8.8.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac júl 2018
2.8.2018Dotazník výskutu ochorení súvisiacich s vodou na kúpanie v SR
2.8.2018Kúpacia sezóna 2018 - kúpaliská v okrese Bardejov