Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Aktuality2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia - rizikové krajiny
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
2020ÚVZ SR: Zmeny pri príchode zo zahraničia a pri organizovaní hromadných podujatí
2020Organizovanie zotavovacích podujatí počas mimoriadnej epidemiologickej situácie z dôvodu prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19
2020ÚVZ SR: Informácia k systému testovania na ochorenie COVID-19
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
2020ÚVZ SR: Situáciu monitorujeme, zostaňme naďalej zodpovední
2020ÚVZ SR: Situáciu máme pod kontrolou, informácie aj k otázkam o prípadnej druhej vlne ochorenia COVID-19
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - doplnenie bezpečných štátov
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hygiena potravín
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška stredné školy
2020Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19
2020Aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach
2020Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
2020Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19
2020Usmernenie ÚVZ SR k uvoľneniu prevádzky školských stravovacích zariadení
2020Ako sa správať na kúpalisku
2020Povinnosti pri organizovaní zotavovacích podujatí vyplývajúce z platnej legislatívy
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
2020Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac máj 2020
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice AU a HU
2020Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zotavovacích podujatí
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice Česká republika
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4 fáza
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia - hranice 48 hodín
2020Usmernenie ÚVZ SR k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky - školy
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prechod cez hranice, 48 hodín
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - výnimky
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - štátne zariadenia
2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa
2020Návrh usmernenia pre priemyselné podniky v súvislosti s Pandémiou COVID-19
2020Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia jasle, škôlky, školy
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia (platné od 20.5.2020)
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 3 fáza (platné od 20.5.2020)
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška (platné od 20.5.2020)
2020ÚVZ SR: Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania
2020Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac apríl 2020
2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest - umelci
2020 Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach
2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby
2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza
2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby
2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti, ..)
2020Odporúčané postupy v prípade osôb s opakovaným pozitívnym laboratórnym výsledkom na COVID-19 v karanténnych zariadeniach
2020Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov
2020Usmernenie k Opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 - prevádzka vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození zdravia - otvorenie prevádzok, režimové opatrenia
2020Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s operačnými výkonmi
2020Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-coV-2 (siedma aktualizácia)
2020Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest
2020Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
2020Odporúčania pre prevoz osôb vracajúcich sa zo zahraničia
2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania (pdf)
Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania (rtf)
2020ÚVZ SR: Udržte si fyzickú aktivitu aj počas karantény
2020Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac marec 2020
2020 Krízový plán pre potravinárske prevádzky
Dokument WHO a Európskej komisie
Odpovede na najčastejšie otázky v súvislosti s potravinami a COVID-19
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - výnimka stredné školy
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - výnimka vysoké školy lekárske
2020Stanovisko k prevádzkovaniu služieb starostlivosti o ľudské telo v domácom prostredí klientov
2020Usmernenie hlavného hygienika SR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia
2020Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie
2020Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený
2020Usmernenie hlavného hygienika SR ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia 04.04.2020
2020Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR
2020Plán riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
2020Ako zaobchádzať s látkovým rúškom
2020Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s chorobou COVID-19 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom
2020Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-coV-2 (šiesta aktualizácia)
2020Závery z Ústredného krízového štábu SR z 29.3.2020
2020Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení
2020Opatrenie UVZ SR - povinnosť nostiť rúška 24.3.2020
2020Opatrenie UVZ SR - zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň 24.3.2020
2020Opatrenie UVZ SR - poskytovanie sociálnych služieb 24.3.2020
2020Závery zo zasadnutia Krízového štábu SR zo dňa 23.3.2020
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zákaz hromadných podujatí – platné od 24.03.2020 do odvolania
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov v 12. kalendárnom týždni
2020Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV2 (piata aktualizácia)
2020Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým sa s účinnosťou od 19.3.2020 od 6.00 nariaďuje "karanténne opatrenia"
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia (doplnené 16.03.2020)
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
2020Opatrenie UVZSR ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v SR z dôvodu ohrozenia verejného zdravia
2020Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii
2020Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (štvrtá aktualizácia)
2020Rozhodnutie hlavného hygienika SR o karanténe 12.03.2020
2020ZMENA TERMÍNU - vyšetrenie vzoriek vody sa presúva
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov v 11. kalendárnom týždni
2020Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19
2020Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
2020Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe
2020Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (tretia aktualizácia)
2020Verejná vyhláška rozhodnutie zákazu hromadných podujatí
2020Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí
2020Verejná vyhláška
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov v 10. kalendárnom týždni
2020Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19
2020Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac februar 2020
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac január 2020
2020Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCOV
2020Čo robiť ak cestujete z oblasti nákazy novým koronavírusom
2020Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusu
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky
2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV
2020Chráňme sa očkovaním
2020Oznamovanie kategórie práce 2
2020 Podpísanie realizačnej zmluvy na projekt "Integrovaný systém Úradov verejného zdravotníctva"
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac december 2019
2020Očkovací kalendár na rok 2020
2019Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví

Staršie aktuality nájdete v archíve.