Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Aktuality2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac január 2020
2020Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s novým koronavírusom 2019-nCOV
2020Čo robiť ak cestujete z oblasti nákazy novým koronavírusom
2020Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusu
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky
2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV
2020Chráňme sa očkovaním
2020Oznamovanie kategórie práce 2
2020 Podpísanie realizačnej zmluvy na projekt "Integrovaný systém Úradov verejného zdravotníctva"
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
2020Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac december 2019
2020Očkovací kalendár na rok 2020
2019Očkovací kalendár sa od budúceho roka upraví

Staršie aktuality nájdete v archíve.