Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.
Aktuality

17.3.201720. marec - Svetový deň ústneho zdravia
14.3.201722. marec - Svetový deň vody
9.3.2017Týždeň mozgu
5.3.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac február 2017
20.2.2017Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti
20.2.2017Spoločná inštrukcia pre RVPS a RÚVZ 2017
8.2.2017Žltá zimnica v Brazílii - odporúčania pre cestovateľov
7.2.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac január 2017
5.1.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac december 2016
5.12.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac november 2016