Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu.
Aktuality

19.9.201724. september - Svetový deň srdca
18.9.2017Výzva - celoplošná jesenná deratizácia
18.9.2017Ochrana zdravia žiakov v školách so zameraním na prevenciu chybného držania tela a s tým súvisiacich ochorení
7.9.2017Kúpacia sezóna 2017
7.9.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac august 2017
6.8.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac júl 2017
28.7.2017Horúčavy na pracovisku
6.7.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac jún 2017
1.7.2017Zdravotné riziká z používania solárií
Dotazník - Informovanosť o účinkoch ultrafialového žiarenia a návštevnosti študentov stredných škôl v soláriách
27.6.2017Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku
19.6.2017Letný manuál prevencie počas horúčav
6.6.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac máj 2017
30.5.201731. máj - Svetový deň bez tabaku
25.5.2017Ochlaďte sa s klimatizáciou
10.5.201710. máj - Svetový deň pohybu
5.5.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac apríl 2017