Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.
Aktuality

24.4.2017Dotazník – informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách
20.4.2017Opatrenia pri výskyte vši hlavovej v detských kolektívoch
20.4.2017Európsky imunizačný týždeň
7.4.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac marec 2017
4.4.20177. apríl - Svetový deň zdravia
28.3.2017Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
28.3.2017Celonárodná kampaň 2017 - Vyzvi srdce k pohybu
Deti podporovatelia
Plagát
Účastnícky list
17.3.201720. marec - Svetový deň ústneho zdravia
14.3.201722. marec - Svetový deň vody
9.3.2017Týždeň mozgu
5.3.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac február 2017