Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.
Aktuality

20.9.201629. september - Deň srdca
14.9.2016Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika
Žiadosť o vyšetrenie biometrického materiálu v zahraničnom laboratóriu
7.9.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac august 2016
7.9.2016Kúpacia sezóna 2016
8.8.2016S klimatizáciou opatrne
6.8.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac júl 2016
29.7.2016Kúpacia sezóna 2016
8.7.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac jún 2016
1.7.2016Kúpacia sezóna 2016
6.6.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac máj 2016
6.5.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac apríl 2016
4.5.2016Národná kampaň – hygiena a dezinfekcia rúk
20.4.2016Európsky imunizačný týždeň
6.4.20167. apríl - Svetový deň zdravia
6.4.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac marec 2016
30.3.2016Prijímanie detí do materských škôl
11.3.2016Týždeň mozgu
9.3.201622. marec - Svetový deň vody