Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu.
Aktuality

15.10.2018Program monitorovania pitnej vody
11.10.2018Deň otvorených dverí v rámci EU kampane BOZP
11.10.2018Európska kampaň EU – OSHA "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky"
9.10.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac september 2018
10.9.2018Alzheimerova choroba
10.9.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac august 2018
28.8.2018Kúpacia sezóna 2018 - kúpaliská v okrese Bardejov
8.8.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac júl 2018
2.8.2018Dotazník výskutu ochorení súvisiacich s vodou na kúpanie v SR
2.8.2018Kúpacia sezóna 2018 - kúpaliská v okrese Bardejov
12.7.2018Regenerácia síl na kúpaliskách
4.7.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac jún 2018
14.6.2018Akrylamid v potravinách
7.6.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac máj 2018
29.5.201831. máj - svetový deň bez tabaku
4.5.201810. máj - svetový deň pohybom k zdraviu
4.5.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac apríl 2018
3.5.2018Národná kampaň – hygiena a dezinfekcia rúk
13.4.2018Európsky imunizačný týždeň
6.4.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac marec 2018
4.4.20187. apríl - svetový deň zdravia