Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu.
Aktuality

10.12.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac november 2018
23.11.20181. december - Svetový deň boja proti AIDS
13.11.2018Svetový deň diabetu 2018
07.11.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac október 2018
07.11.2018Zabránenie šírenia infekcie, ak máte vy alebo niekto iný infekciu dýchacích ciest!
07.11.2018Začala chrípková sezóna. Čo by sme mali o chrípke vedieť.
15.10.2018Program monitorovania pitnej vody
11.10.2018Deň otvorených dverí v rámci EU kampane BOZP
11.10.2018Európska kampaň EU – OSHA "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky"
09.10.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac september 2018
10.09.2018Alzheimerova choroba
10.09.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac august 2018