Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu.
Aktuality

11.12.2019Na vianočných trhoch uskutočňujeme mimoriadne kontroly
06.12.2019Nebezpečné kozmetické výrobky
04.12.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac november 2019
27.11.20191. december - Svetový deň boja proti AIDS
18.11.2019Európsky týždeň boja proti drogám
11.11.2019Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch
06.11.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac október 2019
30.10.2019Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine
29.10.2019Vzory prevádzkových poriadkov
24.10.2019Pripravte sa na zimný čas
16.10.2019 16. október - Svetový deň potravy
Plagát - Svetový deň potravy
15.10.2019 Svetový deň čistých rúk
Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie
11.10.2019Na vši platí hygiena a disciplína
09.10.2019Deň otvorených dverí v rámci EU kampane BOZP
09.10.2019Európska kampaň EU – OSHA
04.10.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac september 2019
01.10.2019 Chrípková sezóna sa začala: Nepodceňujte chrípku a chráňte seba aj ostatných
Ako predísť chrípke
Mám chrípku?
18.09.2019Chráňte deti pred infekčnými ochoreniami
17.09.2019Kúpacia sezóna 2019 - kúpaliská v okrese Bardejov
06.09.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac august 2019
28.08.2019Kúpacia sezóna 2019 - kúpaliská v okrese Bardejov
22.08.2019Kúpacia sezóna 2019 - kúpaliská v okrese Bardejov
22.08.2019Radíme rodičom pred začiatkom školského roka
06.08.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac júl 2019
06.08.2019Kúpacia sezóna 2019 - kúpaliská v okrese Bardejov
10.07.2019Kúpacia sezóna 2019 - kúpaliská v okrese Bardejov
10.07.2019Nebezpečný výrobok: migrácia kadmia a olova zo skleneného hrnčeka
04.07.2019Detské úrazy
04.07.2019Dovolenkový manuál
04.07.2019Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac jún 2019
03.07.2019Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v SR