Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu.
Aktuality

14.11.201714. november - Svetový deň diabetu
8.11.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac október 2017
13.10.2017Európska kampaň - zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
13.10.201723.10.2017 - Deň otvorených dverí v rámci EU kampane BOZP
10.10.2017Chrípka a možnosti jej prevencie
4.10.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac september 2017
19.9.201724. september - Svetový deň srdca
18.9.2017Výzva - celoplošná jesenná deratizácia
18.9.2017Ochrana zdravia žiakov v školách so zameraním na prevenciu chybného držania tela a s tým súvisiacich ochorení
7.9.2017Kúpacia sezóna 2017
7.9.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac august 2017
6.8.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac júl 2017
28.7.2017Horúčavy na pracovisku
6.7.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac jún 2017
1.7.2017Zdravotné riziká z používania solárií
Dotazník - Informovanosť o účinkoch ultrafialového žiarenia a návštevnosti študentov stredných škôl v soláriách