Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.
Aktuality

6.6.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac máj 2016
6.5.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac apríl 2016
4.5.2016Národná kampaň – hygiena a dezinfekcia rúk
20.4.2016Európsky imunizačný týždeň
6.4.20167. apríl - Svetový deň zdravia
6.4.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac marec 2016
30.3.2016Prijímanie detí do materských škôl
11.3.2016Týždeň mozgu
9.3.201622. marec - Svetový deň vody
2.3.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac február 2016
3.2.2016Svetový deň proti rakovine
2.2.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac január 2016
8.1.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac december 2015
3.12.2015Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac november 2015
30.11.20151. december - Svetový deň boja proti AIDS
10.11.201514. november - Svetový deň diabetu
13.10.2015Európska kampaň - Zdravé pracoviská bez stresu
13.10.2015Deň otvorených dverí 2015