Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.
Aktuality

5.1.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac december 2016
5.12.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac november 2016
1.12.2016Svetový deň AIDS
World AIDS day
28.11.20161. december - Svetový deň boja proti AIDS
10.11.201614. november - Svetový deň diabetu
8.11.2016Súťaž - najlepšia protidrogová nástenka
4.11.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac október 2016
18.10.2016Európska kampaň EU - Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
18.10.2016Deň otvorených dverí 2016
5.10.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac september 2016
4.10.2016Chrípka a možnosti jej prevencie
20.9.201629. september - Deň srdca
14.9.2016Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika
Žiadosť o vyšetrenie biometrického materiálu v zahraničnom laboratóriu
7.9.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac august 2016
7.9.2016Kúpacia sezóna 2016
8.8.2016S klimatizáciou opatrne
6.8.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac júl 2016