Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu.
Aktuality

4.5.201810. máj - svetový deň pohybom k zdraviu
4.5.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac apríl 2018
3.5.2018Národná kampaň – hygiena a dezinfekcia rúk
13.4.2018Európsky imunizačný týždeň
6.4.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac marec 2018
4.4.20187. apríl - svetový deň zdravia
28.3.2018Svetový deň vody - vyhodnotenie výsledkov vyšetrených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov
26.3.2018Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
19.3.2018Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
15.3.2018Celoplošná deratizácia na území mesta Bardejov - oznámenie
15.3.2018Celoplošná deratizácia na území mesta Bardejov - rozhodnutie
13.3.201822. marec - svetový deň vody
13.3.2018Zdravá pitná voda z vlastnej studne
9.3.2018Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
7.3.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac február 2018
6.3.2018Týždeň mozgu - najčastejšie mýty o mozgu
6.3.2018Týždeň mozgu - tipy pre lepšiu pamäť
5.3.2018Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov