Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu.
Aktuality

19.2.2018Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
8.2.2018Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
6.2.2018Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac január 2018
2.2.2018Leták - svetový deň proti rakovine
2.2.20184. február - svetový deň proti rakovine
2.2.2018Európsky kódex proti rakovine
2.2.2018Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
26.1.2018Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
19.1.2018Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov
15.1.2018Osýpky sú vážne ochorenie
12.1.2018Informácia k zákonu č. 2892017
12.1.2018Očkovanie proti chrípke
12.1.2018Osýpky - usmernenie hlavného hygienika
12.1.2018Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov