Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.
Aktuality

18.10.2016Európska kampaň EU - Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
18.10.2016Deň otvorených dverí 2016
5.10.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac september 2016
4.10.2016Chrípka a možnosti jej prevencie
20.9.201629. september - Deň srdca
14.9.2016Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika
Žiadosť o vyšetrenie biometrického materiálu v zahraničnom laboratóriu
7.9.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac august 2016
7.9.2016Kúpacia sezóna 2016
8.8.2016S klimatizáciou opatrne
6.8.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac júl 2016
29.7.2016Kúpacia sezóna 2016
8.7.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac jún 2016
1.7.2016Kúpacia sezóna 2016
6.6.2016Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac máj 2016