Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu.
Aktuality

6.7.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac jún 2017
1.7.2017Zdravotné riziká z používania solárií
Dotazník - Informovanosť o účinkoch ultrafialového žiarenia a návštevnosti študentov stredných škôl v soláriách
27.6.2017Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku
19.6.2017Letný manuál prevencie počas horúčav
6.6.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac máj 2017
30.5.201731. máj - Svetový deň bez tabaku
25.5.2017Ochlaďte sa s klimatizáciou
10.5.201710. máj - Svetový deň pohybu
5.5.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac apríl 2017
28.4.2017Národná kampaň - Hygiena a dezinfekcia rúk
24.4.2017Dotazník – informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách
20.4.2017Opatrenia pri výskyte vši hlavovej v detských kolektívoch
20.4.2017Európsky imunizačný týždeň
7.4.2017Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac marec 2017
4.4.20177. apríl - Svetový deň zdravia