Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Úvod


front side pictures back side picturesRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len č. 355/2007 Z.Z.) pre územie okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR. RÚVZ riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu.
Aktuality

Očkovací kalendár na rok 2020

kalendar

Aktuálne informácie COVID-19 (koronavírus)

Informácie ku COVID-19 môžete získať na telefónnom čísle 0917 121 946
alebo na e-mail adrese bj.epida@uvzsr.sk

2020Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-coV-2 (šiesta aktualizácia)
2020Závery z Ústredného krízového štábu SR z 29.3.2020
2020Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení
2020Opatrenie UVZ SR - povinnosť nostiť rúška 24.3.2020
2020Opatrenie UVZ SR - zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň 24.3.2020
2020Opatrenie UVZ SR - poskytovanie sociálnych služieb 24.3.2020
2020Závery zo zasadnutia Krízového štábu SR zo dňa 23.3.2020
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zákaz hromadných podujatí – platné od 24.03.2020 do odvolania
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov v 12. kalendárnom týždni
2020Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV2 (piata aktualizácia)
2020Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým sa s účinnosťou od 19.3.2020 od 6.00 nariaďuje "karanténne opatrenia"
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia (doplnené 16.03.2020)
2020Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
2020Opatrenie UVZ SR ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v SR z dôvodu ohrozenia verejného zdravia
2020Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii
2020Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (štvrtá aktualizácia)
2020Rozhodnutie hlavného hygienika SR o karanténe 12.03.2020
2020ZMENA TERMÍNU - vyšetrenie vzoriek vody sa presúva
2020Aktuálna situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky v okrese Bardejov v 11. kalendárnom týždni
2020Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19
2020Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
2020Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe
2020Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (tretia aktualizácia)